جارستان به نقل از ایسنا؛ مدیرکل امور مالیاتی گیلان گفت: در نه ماهه سال جاری بیش از ۲۱۰۰ میلیارد ریال از محل مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری ها و دهیاری های استان واریز شده که سهم شهرداری رشت از این مبلغ بیش از ۶۶۱ میلیارد ریال بوده است.

محسن محمدی پور از تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوم پاییز تا ۱۵ بهمن ماه خبر داد و اظهار کرد: براساس مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم و چهارم سال ۱۳۹۹ و سررسید پرداخت مالیات آن برای کلیه مودیان مالیاتی به مدت یک ماه تمدید شده است.

وی افزود: صدور یا تجدید پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم تا پایان سال ۱۳۹۹ نیاز به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی نخواهد داشت.

مدیرکل امور مالیاتی گیلان، با اشاره به سایر مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا در حوزه مالیات، گفت: موارد مقرر در قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مهلت زمانی اعتراض به اوراق مالیاتی که آخرین مهلت آن از تاریخ اول آذر تا اول بهمن ۱۳۹۹ باشد و نیز احکام اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۲۹ قانون ارزش افزوده برای مدت مذکور به مدت یک ماه و نیم تمدید شده است.

محمدی پور، همچنین با اشاره به سهم شهرداری ها و دهیاری ها از بخش عوارض مالیات بر ارزش افزوده، خاطرنشان کرد: در نه ماهه سال جاری بیش از ۲۱۰۰ میلیارد ریال از این محل به حساب شهرداری ها و دهیاری های استان واریز شده که سهم شهرداری رشت از این مبلغ بیش از ۶۶۱ میلیارد ریال بوده است.

وی از پرداخت بیش از ۲۶۶ میلیارد تومان از محل دریافت مالیات بر ارزش افزوده سال گذشته به حساب شهرداری ها و دهیاری های استان خبر داد و اضافه کرد: همچنین سال گذشته ۱۳۰۰ میلیارد تومان مالیات در استان گیلان وصول شد