جارستان: مجمع انتخاباتی هیئت رزمی استان گیلان با حضور دکتر بهتری رئیس فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی و مریم بخشی مدیرکل ورزش و جوانان استان با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی درروز سه شنبه ۱۶ دی ماه انجام شد.

در این انتخابات مسعودعلیپور با ۱۰ رای مجمع انتخاباتی به مدت ۴ سال به عنوان رییس هیئت انجمن های ورزش های رزمی استان گیلان انتخاب شد.

مسعود علیپورضمن ارائه برنامه های خود با تاکیدبرساماندهی سبک های رزمی گفت ؛ با کمک ورزشکاران و قهرمانان فنی استان تمام تلاش خود را انجام می دهیم تا هیئت رزمی استان به جایگاه واقعی خود برسد. وی با اشاره به اینکه ورزش های رزمی سالها در رده‌های اول کشوری می درخشید، از اینکه ورزش های رزمی امروز در رنکینگ کشوری جایگاه خود را از دست داده و تنزل پیدا کرده است، ابراز تاسف کرد و بیان کرد: سوء مدیریتی که در این زمینه وجود داشته، این ورزش را به چالش کشانده و باعث شده است تا جایگاه واقعی خود را از دست دهد.

علیپور اظهار کرد: انجمن ورزشهای رزمی با وجود افراد فنی استان مشکل فنی ندارد و مدیریت آن حتما باید از درون بدنه آن باشد.

علیپور همچنین درمجمع انتخاباتی اعلام کرد؛ از پتانسیل منطقه آزاد جهت برگزاری مسابقات بین المللی و پیاده راه شهر رشت جهت ترویج ورزش رزمی بهره گیری خواهد شد.

وی در پایان گفت: در مدت یکسال پس از انتخابات، ۳۰ تا ۴۰ درصد برنامه های خود را اجرایی خواهم نمود.