مدیر خدمات بیمه ای بانک کشاورزی گیلان گفت: امسال ۵۲۳ میلیارد ریال غرامت به بیمه گذاران بخش کشاورزی اعم از باغی و زراعی استان پرداخت شده است.

 پیمان معمارزاده روز سه شنبه اظهار داشت: این میزان غرامت به ۵۵ هزار نفر از بیمه گذاران در بخش های مختلف کشاورزی استان گیلان پرداخت شده است.

وی خاطر نشان کرد: از این میزان ۴۸۵ میلیارد ریال رقم پرداختی به شالیکاران است.

مدیر خدمات بیمه ای بانک کشاورزی گیلان خاطر نشان کرد: شالیکاران استان تا اردیبهشت سال آینده می توانند نسبت به بیمه اراضی شالیکاری خود اقدام کنند.

وی گفت: هم اکنون بیمه باغات مرکبات، چای و نیز چهار محصول زیتون، فندق، گندم و جو در دو بخش آبی و دیم و در حال انجام است و تا پایان ماه جاری ادامه دارد.

استان گیلان دارای ۳۱۴ هزار هکتار اراضی کشاورزی است، ۳۱۷ هزار نفر از مردم استان در بخش کشاورزی مشغول به فعالیت هستند، برنج، چای، زیتون، پیله ابریشم، بادام زمینی، زیتون، فندق و مرکبات عمده ترین محصولات کشاورزی گیلان هستند.

استان گیلان دارای ۲۳۸ هزار هکتار اراضی شالیزاری است.