جارستان به نقل از ایرنا؛ سرپرست مدیریت تعاون روستایی گیلان گفت: طی ۹ ماه گذشته با همکاری شبکه تعاونی روستایی و تولید روستایی تحت نظارت مدیریت تعاون روستایی استان حدود ۳۵ هزار تن انواع کودهای شیمیایی پایه تکلیفی و غیرتکلیفی بین کشاورزان توزیع شد.

عباس جعفر پور روز چهارشنبه اظهار داشت: در این مدت، در راستای ارایه خدمات حرفه ای به تولیدکنندگان محصولات زراعی و باغی و حمایت از تولید محصولات اعضای شبکه تعاونی های تحت نظارت مدیریت تعاون روستایی گیلان حدود ۳۴ هزار تن انواع کودهای شیمایی پایه تکلیفی و نزدیک به ۹۱۳ تن کودهای غیرتکلیفی بین کشاورزان تولید کننده توزیع شده است.

وی خاطر نشان کرد: طی ۹ ماه گذشته، به منظور کنترل آفات ، بیماری ها و علف های هرز محصولات زراعی ۴. ۱۴ هزار لیتر انواع سموم شیمیایی توسط دو اتحادیه تعاونی روستایی و تعاونی تولید روستایی گیلان، برای شرکت های تعاونی روستایی و تولید روستایی سراسر استان تدارک و بین کشاورزان توزیع شده است.

وی با بیان اینکه اتحادیه تعاونی روستایی گیلان در زمینه تولید و توزیع بذرگواهی شده و مادری نیز عملکرد مناسبی داشته، اضافه کرد: امسال همانند سال های گذشته اتحادیه تعاونی روستایی گیلان زیر نظر موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال کشور، یک هزار و ۱۰۰ تن انواع بذور طبقه گواهی شده و مادری برنج را در ارقام هاشمی، گیلانه، آنام توسط پیمانکاران شالیکار خود تولید کرده است.

جعفرپور ادامه داد: این میزان تولید در مقایسه با سال گذشته ۴۴ درصد رشد داشته ضمن اینکه تاکنون ۵۴۰ تن بذر بوجاری، گواهی و ثبت شده “از سوی موسسه ثبت و گواهی بذر” تولید شد که با هماهنگی سازمان جهادکشاورزی استان به منظور افزایش کمی و کیفی محصولات شالیکاران از بهمن ماه بین متقاضیان شالیکار توزیع می شود.

۲۰۷ تعاونی فعال تحت نظارت مدیریت تعاون روستایی استان گیلان قرار دارد.