جارستان: برقراری و پرداخت مقرری بیمه بیکاری بعنوان بیستمین خدمت غیرحضوری شده در طرح تحول دیجیتالی سازمان تامین اجتماعی رونمایی شد.

محمود سبحانی سرپرست معاونت بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی گیلان با اشاره به اینکه در هشتمین هفته از دوشنبه های دیجیتالی طرح ۳۰۷۰ سازمان تامین اجتماعی ، برقراری و پرداخت مقرری بیمه بیکاری بعنوان بیستمین خدمت غیرحضوری رونمایی گردید افزود : با راه اندازی وب سرویس انتقال هوشمند اطلاعات مربوط به تاریخ ، وضعیت ( مجرد یا متاهل بودن ) ، علت ، شماره حساب بانکی ، مدت ، مبلغ و دوره دریافت مقرری بیمه بیکاری بین سامانه های سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی کلیه مراحل مربوط به دریافت درخواست ، برقراری و پرداخت این تعهد بدون مراجعه به شعب تامین اجتماعی و بصورت غیرحضوری انجام خواهد شد . 

وی با بیان اینکه بیمه شدگان بیکار شده از تاریخ بیکاری حداکثر ۳۰ روز فرصت دارند تا نسبت به ثبت بیکاری در سامانه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به نشانی prkar.mcls.gov.ir اقدام نمایند اظهار داشت : بر اساس تدابیر اتخاذی تمامی مراحل در فرایند جدید بصورت سیستمی و از طریق سامانه ها انجام خواهد شد بگونه ای که ارجاع درخواست متقاضی به شعبه در صورت تایید و موافقت نماینده اداره کار با انتقال مکانیزه اطلاعات به سامانه تعهدات کوتاه مدت سازمان تامین اجتماعی ، سپس تایید و بررسی کارشناسی انجام گرفته و پس از تبادل هوشمند اطلاعات حکم مقرری صادر و مبلغ محاسبه گردیده به شماره حساب اعلام شده واریز می گردد . 

سرپرست معاونت بیمه ای تامین اجتماعی گیلان خاطر نشان ساخت در حال حاضر قریب به هفت هزار و پانصد نفر مقرری بگیر تحت پوشش در استان بوده و در نه ماهه لغایت آذر مبلغ ۱۶۴ میلیارد تومان بابت این تعهد به مشمولین پرداخت شده است