جارستان: محمد رضا فیضیان به عنوان سرپرست اداره بهزیستی شهرستان سیاهکل منصوب شد

صبح روز پانزدهم دی ماه دکتر حسین نحوی نژاد مدیرکل بهزیستی گیلان ، طی حکمی محمدرضا فیضیان را به عنوان سرپرست اداره بهزیستی شهرستان سیاهکل منصوب و از خدمات شایسته سرکار خانم مسرور در دوران تصدی مسئولیت فوق قدرانی کرد.

گفتنی این حکم از جانب مدیرکل بهزیستی گیلان توسط معاون امور توانبخشی دکتر عابدین قاسمیان و صباح مهدی پور رئیس اداره حراست بهزیستی استان به وی ابلاغ شد.

انتصاب | سرپرست اداره بهزیستی شهرستان سیاهکل منصوب شد
انتصاب | سرپرست اداره بهزیستی شهرستان سیاهکل منصوب شد
انتصاب | سرپرست اداره بهزیستی شهرستان سیاهکل منصوب شد
انتصاب | سرپرست اداره بهزیستی شهرستان سیاهکل منصوب شد
انتصاب | سرپرست اداره بهزیستی شهرستان سیاهکل منصوب شد
انتصاب | سرپرست اداره بهزیستی شهرستان سیاهکل منصوب شد
انتصاب | سرپرست اداره بهزیستی شهرستان سیاهکل منصوب شد
انتصاب | سرپرست اداره بهزیستی شهرستان سیاهکل منصوب شد
انتصاب | سرپرست اداره بهزیستی شهرستان سیاهکل منصوب شد
انتصاب | سرپرست اداره بهزیستی شهرستان سیاهکل منصوب شد