جارستان؛ با کمک تکنسین های اورژانس ۱۱۵ دانشگاه علوم پزشکی گیلان نوزاد پسر به دنیا آمد.

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان(وبدا) ؛به دنبال گزارش وضعیت اورژانسی مادر باردار در امام زاده هاشم، سریعا” کارشناسان فوریت های پزشکی پایگاه اورژانس امام زاده هاشم به محل سکونت مادر باردار در منطقه سراوان اعزام شدند.

پس از انجام اقدامات پیش بیمارستانی، مادر باردار ۲۶ ساله نوزاد پسر خود را با موفقیت به دنیا آورد.

در ادامه، مادرو نوزاد با حال عمومی خوب به بیمارستان رسول اکرم منتقل شدند.