جارستان: طی برگزاری جلسه ای بررسی عملکرد کل شرکت در مدیریت بحران بارش برف پنجم دی ماه سالجاری با حضور دکتر محمداسماعیل هنرمند مدیرعامل و جمعی از معاونین و مدیران صف و ستاد شرکت توزیع نیروی برق صورت پذیرفت.

این جلسه به منظور بررسی نقاط قابل بهبود و قوت مدیریت بحران شرکت و رسیدگی به علل خاموشی های  موردی و پراکنده رخ داده در بارش برف اخیر و پیشگیری از موارد مشابه برگزار شد.

در این جلسه دکتر هنرمند مدیرعامل شرکت ضمن تشکر از آمادگی و تلاش همکاران برای رفع مشکلات موردی پیش آمده گفت: برای سالجاری ۳۰۰ مرحله از طرح جهادی افزایش تاب آوری در  فاز اول در استان پیش بینی شده بود که رو به اتمام است و انتظار آن است که در مراحل ۳۰۰ الی ۵۰۰ طرح تاب آوری دیگر شاهد برخی عیوب منجر به خاموشی که به سادگی قابل پیشگیری می باشند نباشیم .

وی تاکید کرد: همچنین پس از اجرای ۵۰۰ مرحله طرح تاب آوری عملکرد منفی یا مثبت امور های توزیع برق در ارتقای پایداری فیدرهای تحت پوشش خویش مشخص خواهد شد.

هنرمند خاطرنشان کرد: برای اینکه مدت زمان طولانی رفع خاموشی های مشترکین در زمان بحران  اتفاق نیفتد باید  تغییر نگرش و هدف گذاری اقدامات امور به منظور رفع بحران در زمان کوتاهتر عملیاتی شود.

مدیرعامل توزیع برق گیلان در خاتمه ضمن اشاره به برخی نقاط قابل بهبود در مدیریت بحران ، خواستار رفع این نواقص و کسب آمادگی بیشتر در بحران های پیش رو شد.

همچنین در این جلسه مهندس محمدعلی میری نرگسی قائم مقام اجرایی در امور شهرستانها، مهندس کریم رحمتی معاون بهره برداری و دیسپاچینگ، مهندس سیروس هدایتی نژاد مدیر توزیع برق شهرستان رشت، هریک به ارائه مطالبی در خصوص ارتقاء سطح آمادگی در برابر بحران پرداختند.

در خاتمه نیز مدیران و روئسای امورهای اجرایی دارای خاموشی های موردی و سهیم در مقابله با بحران برف اخیر، عملکرد و پیشنهادات خود را ارائه کردند.