جارستان به نقل از رکنا: در جلسه روز گذشته کارگروه تنظیم بازار قیمت خرید پرتقال شب عید اعلام شد.

بر اساس مصوبه روز گذشته ستاد تنظیم بازار نرخ خرید پرتقال از کشاورزان برای ذخیره طرح تنظیم بازار شب عید به قیمت ۱۰۵۰۰ تومان با لحاظ کلیه هزینه های تبعی ( شستشو، سورتینگ، سرد خانه، حمل و نقل، بازرسی و……) تحویل کف کامیون در استان مبدا مصوب شد اما نرخ خرید دیگر محصول مشمول تنظیم بازار شب عید در آینده اعلام می شود. همچنین اشاره شده است که برای سیب دامنه قیمت لحاظ خواهد شد.

جزئیات تامین میوه شب عید و برخورد با تخلفات

متن دستور اول کارگروه تنظیم بازار برای رصد بر بازار و برخورد تعزیراتی با تخلفات موجود و دستور دوم مبنی بر خرید و ذخیره سازی میوه شب عید به شرح زیر است:

دستور اول: گزارش رصد و پایش وضعیت بازار و بررسی ‌آخرین تغییرات قیمتی کالاهای اساسی و ضروری

۱) هرگونه افزایش قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیهی دریافت یارانه بدون تایید کارگروه تنظیم بازار ممنوع و برخورد تعزیری خواهد شد.

۲) با توجه به نزدیکی به ایام پایانی سال و ضرورت جدی در نظارت بازار مقرر گردید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی، بازرسی اصناف با هرگونه تخلف برخورد نمایند.

۳) پیرو تصمیمات بند ۳ یکصد و هفدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار( ابلاغی طی نامه شماره۶۰/۲۳۲۳۶۶ مورخ۹۹/۰۹/۲۹) در خصوص بررسی ادامه روند عرضه مرغ منجمد در جلسه مطرح و مقرر گردید با توجه به روند پایدار در توزیع گوشت گرم مرغ توزیع مرغ منجمد فعلاً متوقف شود.

دستور دوم: گزارش وضعیت تنظیم بازار میوه ایام پایانی سال ۱۳۹۹ و نوروز ۱۴۰۰

۴) پیرو و تصمیمات بند(۱۴) دستور سایر یکصد و شانزدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار( ابلاغی طی نامه شماره ۶۰/۲۲۴۸۲۱ مورخ ۹۹/۰۹/۲۰) در خصوص تعیین مباشر تامین و نحوه اجرای طرح تنظیم بازار میوه در کمیته ملی راهبری میوه تنظیم بازار مطرح و تصمیمات به شرح ذیل مورد تصویب اعضای کارگروه تنظیم بازار قرار گرفت.

۱_۴) قیمت پیشنهادی کمیته ملی راهبری طرح تنظیم بازار برای خرید پرتقال تامسون شمال به ازای هر کیلوگرم ۱۰/۵۰۰ تومان با لحاظ کلیه هزینه های تبعی ( شستشو، سورتینگ، سرد خانه، حمل و نقل، بازرسی و……) تحویل کف کامیون در استان مبدا مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

۲_۴) استان مازندران به عنوان استان تامین کننده پرتقال تامسون شمال و اتحادیه باغداران استان مازندران بصورت متمرکز نیز به عنوان مباشر تامین تعیین گردید.

۳_۴) کلیات دستورالعمل تامین ( خرید و ذخیره سازی) توزیع ( سهمیه استان و عرضه) سیب درختی و پرتغال ایام پایانی سال ۱۳۹۹ و نوروز سال ۱۴۰۰ کشور و نمونه تفاهم نامه های مباشرین تامین و توزیع مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

۴_۴ با توجه به تعیین سقف پیشنهادی قیمت سیب درختی مقرر گردید برای تامین سیب درختی طرح تنظیم بازار، استان های مقصد ( مصرف کننده) به صورت غیر متمرکز و در دامنه قیمتی اعلامی کمیته ملی راهبری (متعاقبا اعلام خواهد شد) نسبت به تامین با مباشرین استان تولید کننده اقدام نمایند. ضمنا در صورت تشخیص مدیر طرح، سیب درختی به صورت متمرکز هم بلا مانع است‌.

۵_۴) تصمیمات کمیته ملی راهبری طرح تنظیم بازار میوه ایام پایانی سال جاری در خصوص قیمت خرید، ذخیره سازی، مباشر خرید و سازو کار اجرایی طرح تا پایان اجرای آن