جارستان؛ صبح روز سیزدهم دی ماه در نشست شورای معاونین دکتر حسین نحوی نژاد مدیرکل بهزیستی گیلان از مسئول روابط عمومی بهزیستی استان حجت الاسلام حمید نادم به منظور عملکرد مطلوب و شایسته ایشان در پیشبرد اهداف تبلیغی و اقدامات موثر در زمینه آهگاهسازی و تولید محتوا در بزرگداشت هفته افراد دارای معلولیت تشکر و قدردانی کرد.

متن تقدیر نامه به شرح ذیل می باشد:

حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا حمید نادم
مدیر محترم روابط عمومی بهزیستی گیلان

امروزه ارتباطات اجتماعی در شکل گیری افکار عمومی نقش حیاتی و ارزنده ای داردو به یقین موفقیت در این …. وامدار علم، تخصص و تعهد خمکاران روابط عمومی است.

اینجانب با عنایت به نامه شماره ۱۱۱۴۶۱ تاریخ ۹۹/۱۰/۲  مدیرکل محترم روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بهزیستی کشور از عملکرد مطلوب و شایسته جنابعالی در پیشبرد اهداف تبلیغی و اقدامات موثر در زمینه آهگاهسازی و تولید محتوا در بزرگداشت هفته افراد دارای معلولیت تشکر و قدردانی نموده و از خداوند متعال برای شما سلامتی و توفیق روز افزون آرزومندم.

دکتر حسین نحوی نژاد
مدیرکل

مدیرکل بهزیستی گیلان از مسئول روابط عمومی بهزیستی استان تقدیر کرد
مدیرکل بهزیستی گیلان از مسئول روابط عمومی بهزیستی استان تقدیر کرد
مدیرکل بهزیستی گیلان از مسئول روابط عمومی بهزیستی استان تقدیر کرد
مدیرکل بهزیستی گیلان از مسئول روابط عمومی بهزیستی استان تقدیر کرد
مدیرکل بهزیستی گیلان از مسئول روابط عمومی بهزیستی استان تقدیر کرد
مدیرکل بهزیستی گیلان از مسئول روابط عمومی بهزیستی استان تقدیر کرد
مدیرکل بهزیستی گیلان از مسئول روابط عمومی بهزیستی استان تقدیر کرد
مدیرکل بهزیستی گیلان از مسئول روابط عمومی بهزیستی استان تقدیر کرد
مدیرکل بهزیستی گیلان از مسئول روابط عمومی بهزیستی استان تقدیر کرد
مدیرکل بهزیستی گیلان از مسئول روابط عمومی بهزیستی استان تقدیر کرد
مدیرکل بهزیستی گیلان از مسئول روابط عمومی بهزیستی استان تقدیر کرد
مدیرکل بهزیستی گیلان از مسئول روابط عمومی بهزیستی استان تقدیر کرد
مدیرکل بهزیستی گیلان از مسئول روابط عمومی بهزیستی استان تقدیر کرد
مدیرکل بهزیستی گیلان از مسئول روابط عمومی بهزیستی استان تقدیر کرد
مدیرکل بهزیستی گیلان از مسئول روابط عمومی بهزیستی استان تقدیر کرد
مدیرکل بهزیستی گیلان از مسئول روابط عمومی بهزیستی استان تقدیر کرد