جارستان: مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری به تازگی گزارشی از فعالیت ها و محصولات اندیشکده های کشور ، پیرامون مسایل کووید ۱۹ را منتشر کرده است.

در این گزارش محتواهای تولید شده توسط اندیشکده‌ها در ۸ حوزه اصلی اقتصادی، اجتماعی، آموزش‌وپرورش، بهداشت و درمان، ارتباطات و رسانه، فناوری، مدیریت و سیاست‌گذاری حوزه امنیتی و بین‌المللی دسته‌بندی‌شده‌اند.  

در این ارزیابی مشخص شد که موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی همراه با مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری بیشترین میزان مشارکت را در تولید محتواهای اقتصادی و همراه با مرکز پژوهشی آرا بیشترین تولید محتوای اجتماعی مرتبط با کووید-۱۹ را داشته و در این دو محور در بین سایر اندیشکده ها رتبه برتر را بدست آورده اند.

این گزارش باهدف مروری اجمالی بر محتواها و محصولات تولیدشده توسط اندیشکده‌ها، مراکز تحقیقاتی و مؤسسات برتر کشور تا نیمه آذرماه ۱۳۹۹ صورت گرفته است.

در این گزارش، ۱۴ اندیشکده، مرکز تحقیقاتی موسسات برتر شامل؛ مرکز پژوهشی آرا، پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، فرهنگستان علوم پزشکی، انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران، پژوهشکده دیاران، اندیشکده حکمرانی دانشگاه شریف، مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه؛ اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ستاد سلامت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری مورد ارزیابی قرار گرفتند.

از طرفی شایان توجه است که موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی از ابتدای شیوع پاندمی کرونا تاکنون، بیش از ۱۹ سلسله گزارش‌های سیاستی،تحلیلی به همراه انتشار یادداشت و کتاب در خصوص بحران کووید-۱۹ را تولید و منتشر کرده که تمامی این آثار در وب‌سایت و شبکه‌های اجتماعی موسسه قابل‌دسترس است. این اقدامات مورد تقدیر شورای اطلاع رسانی دولت نیز قرار گرفته است.