جارستان: ظهر روز یازدهم دی ماه نشستی با حضور مدیرکل بهزیستی گیلان دکتر حسین نحوی نژاد ، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره کانون مهدهای کودک به همراه تعدادی از مدیران مهدهای کودک برگزار شد

در این نشست وضعیت فعالیت مهدهای کودک در هفته های اینده بر اساس شرایط همه گیری کرونا مورد ارزیابی قرار گرفت و تصمیمات لازم جهت رفاه حال کودکان و خانواده ها به منظور استفاده از خدمات مهدهای کودک اتخاذ شد.

دکتر حسین نحوی نژاد بر اهمیت فعالیتها و اقدامات کانون به عنوان نماینده رسمی کلیه مهدهای کودک تاکید نمود و بر همین اساس مقرر گردید پیگیری مشکلات مهدهای کودک از طریق تعامل با استانداری، اداره کار و تعاون، سازمان تامین اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

نشست مدیرکل بهزیستی استان گیلان با مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره کانون مهدهای کودک
نشست مدیرکل بهزیستی استان گیلان با مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره کانون مهدهای کودک
نشست مدیرکل بهزیستی استان گیلان با مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره کانون مهدهای کودک
نشست مدیرکل بهزیستی استان گیلان با مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره کانون مهدهای کودک
نشست مدیرکل بهزیستی استان گیلان با مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره کانون مهدهای کودک
نشست مدیرکل بهزیستی استان گیلان با مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره کانون مهدهای کودک
نشست مدیرکل بهزیستی استان گیلان با مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره کانون مهدهای کودک
نشست مدیرکل بهزیستی استان گیلان با مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره کانون مهدهای کودک
نشست مدیرکل بهزیستی استان گیلان با مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره کانون مهدهای کودک
نشست مدیرکل بهزیستی استان گیلان با مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره کانون مهدهای کودک