جارستان: ۴ مرکز عرضه مواد غذایی در فومن، یک باب قلیانسرا در تالش و یک واحد نانوایی در سیاهکل، به دلیل تخلف بهداشتی در راستای طرح ضربتی عدم استفاد از ماسک، در برنامه پیشگیری کووید ۱۹، توسط بازرسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان، پلمب شد.