جارستان به نقل از ایلنا؛مدیرکل آموزش و پرورش گیلان گفت: با توجه به بازنشسته شدن بیش از ۱۰ هزار نفر معادل ۳۰ درصد نیروهای آموزش و پرورش استان تا سال ۱۴۰۳، باید نیروهای جدید استخدام شوند تا خللی در امر آموزش دانش آموزان پیش نیاید.

محمد رحمتی افزود: در این محدوده زمانی به رغم جذب نیروهای تازه نفس از طریق دانشگاه فرهنگیان و آزمون‌های استخدامی، لازم است مدیران استانی و کشوری برای تأمین نیروهای مورد نیاز به ویژه رفع کمبود معلمان آقا همکاری کنند.

او تصریح کرد: مدیریت ورود و خروج نیروی انسانی از سامانه آموزشی استان، افزایش تراکم دانش آموزی در کلاس‌ها، توازن جذب نیروی انسانی و تجمیع برخی مدارس کم جمعیت هم جوار از جمله راه کارهای آموزش و پرورش گیلان در استفاده بهینه از نیروهای انسانی است.