جارستان به نقل از اتاق بازرگانی،صنایع و معادن تهران؛علیرضا سرحدی، تحلیلگر بازار مسکن در یادداشتی نوشت: در تحلیل‌های تازه از وضعیت بازار مسکن، بسیاری از افت قیمت دلار به عنوان اهرمی برای کاهش قیمت یاد می‌کنند و باید گفت، قیمت دلار بی اثر بر بازار مسکن نیست. هرچند که نوسان‌های دلار روزانه است و وضعیت بازار مسکن در بلند مدت، شش ماه و یک سال برآورد می‌شود. با این حال اثرگذاری دلار بر بازار مسکن به معنای ارزان شدن مسکن نیست و در نهایت، اثر کاهشی دلار در این بازار خود را در رکود بازار مسکن نشان می‌دهد. در دوره رکود، قیمت‌ها کاهش پیدا نمی‌کند بلکه کاهش خرید و فروش ها، فروشندگان واقعی یا سرمایه گذارانی که به بازگشت سرمایه خود نیاز دارند را، به قیمت‌های کمتر راضی می‌کند.

او در ادامه از تأثیر قیمت دلار بر مصالح ساختمانی نوشت: هرچند قیمت بسیاری از مصالح ساختمانی و نهاده‌های تولید در بخش مسکن به قیمت ارز مربوط است اما کاهش قیمت دلار، اثرآنچنانی بر کاهش قیمت این مصالح ندارد. از جمله این مصالح آهن و سیمان است که حتی اگر دلار از ۳۰ هزار تومان به ۲۰ هزار تومان برسد و نزدیک به ۵۰ درصد کاهش قیمت را ثبت کند، همگام با دلار، ارزان نمی‌شود. بنابراین، کاهش قیمت دلار از این نظر هم، اهرم ارزانی در بازار مسکن نیست بلکه رکود را تعمیق می‌کند.

سرحدی با بیان اینکه مهم ترین عاملی که می‌تواند بازار مسکن را از رکود خارج کرده و بر قیمت‌ها اثر بگذارد، امنیت اقتصادی است؛ افزوده: زمانی که تولید در بخش مسکن رونق بگیرد و ساخت مسکن به عنوان شغل مطرح شود، خرید و فروش زمین، سازندگی و معامله مسکن رونق می‌گیرد. زمانی که امنیت اقتصادی وجود دارد، سازنده نگران این نیست که آیا خانه ای که می‌سازد مشتری دارد و سرمایه‌گذاری که انجام شده بازگشت دارد یا خیر. در شرایط کنونی، باتوجه به کاهش سطح پیش بینی پذیری اقتصادی، سرمایه گذاری در بخش ساخت مسکن کاهش یافته و سازندگان رغبتی به ساخت نشان نمی‌دهد.

او در ادامه نوشت: باتوجه به مجموع عوامل، پیش بینی می شود رکود در بازار مسکن سنگین تر شود. با این حال کاهش عرضه به عنوان مانعی در مسیر کاهش قیمت عمل می‌کند و به این ترتیب به شرایطی می رسیم که از آن با اسم رکود تورمی یاد می کنند. شرایطی که علاوه باوجود کاهش تقاضا، قیمت‌ها کاهش پیدا نمی‌کند.