جارستان به نقل از ایرنا؛ یک دستگاه اتوآنالایزر بیوشیمی به ارزش یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون ریال توسط یکی از خیرین نیک اندیش شهرستان املش خریداری و در واحد آزمایشگاه بیمارستان نیکوکار املش به بهره برداری رسید.

این دستگاه قابلیت انجام ۲۸۰ تست بیوشیمی در ساعت و ذخیره نمودن جواب تست ها به منظور استفاده در مواقع لزوم را دارد.

همچنین دارای برنامه ی کنترل کیفی و رسم و ذخیره ی کنترل های روزانه می باشد.

با بکارگیری این دستگاه آزمایشات مورد نیاز بیماران در زمان گرفتن خدمات درمانی در این بیمارستان انجام می شود و نیاز به اعزام بیمار به آزمایشگاههای بیرون وجود نخواهد داشت.