رشت-جارستان – ایرنا – مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای گیلان گفت: آموزش های مهارتی در حوزه شیلات بر اساس تفاهمنامه منعقد شده اداره کل فنی و حرفه ای با شیلات استان گسترش می یابد.

محمدحسینی روز دوشنبه اظهار داشت: تفاهمنامه همکاری مشترک آموزش فنی و حرفه ای با اداره کل شیلات گیلان به منظور فراهم کردن ارتباط و گسترش همکاری در زمینه آموزش مهارت های پیشرفته و کاربردی با رویکرد حرفه های زیرمجموعه اداره کل شیلات استان و از طریق اجرای دوره های آموزشی مهارتی برای شاغلان و کارجویان منعقد شده است.

وی افزود: این تفاهمنامه با موضوع توانمندسازی و آموزش مهارت های فنی و حرفه ای متناسب با نیاز بازار کار با هدف ارتباط و گسترش همکاری ها در زمینه آموزش مهارت های پیشرفته، کاربردی و با رویکرد ایجاد و تثبیت اشتغال پایدار منعقد شده است.

حسینی خاطر نشان کرد: حمایت از طرح های اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گیلان بر اساس طبقه بندی بین المللی مشاغل “ایسکو ۲۰۰۸”به تفکیک سطوح تخصصی و عمومی، تدوین و یکسان سازی استانداردهای آموزشی مشاغل مورد نیاز حوزه شیلات، آموزش نیروی انسانی مورد نیاز با همکاری اداره کل شیلات برای تامین نیروی کار واجد صلاحیت ، تبادل دانش، تجربه و استفاده از توانمندی های طرفین به منظور توسعه آموزش های مهارتی در حوزه شیلات و برگزاری آزمون و تعیین صلاحیت حرفه ای مشاغل تخصصی و عمومی حوزه شیلات از جمله اهداف امضاء این تفاهمنامه است.

وی بیان داشت: معرفی مراکز آموزشی به اداره کل شیلات گیلان برای تجهیز و راه اندازی کارگاه های تخصصی به منظور برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلندمدت و برگزاری آزمون پایان دوره، برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی در راستای تربیت نیروهای انسانی ماهر و ارتقاء شایستگی های مورد نیاز شاغلان و کارجویان بر اساس نیازسنجی اداره کل شیلات با استفاده از ظرفیت های بخش دولتی و خصوصی مطابق با استانداردهای تدوین شده منطبق با استانداردهای ملی و بین الملللی از جمله تعهدات فنی و حرفه ای در این تفاهمنامه است.

حسینی خاطر نشان کرد: انجام نیازسنجی آموزشی و شناسایی مشاغل از جمله مشاغل نو و سبز در حوزه بنادر و دریانوردی بر اساس طبقه بندی بین المللی مشاغل ایسکو ۲۰۰۸ به تفکیک سطوح تخصصی و عمومی و ارایه به فنی و حرفه ای به منظور تدوین استانداردهای آموزشی، طراحی و تعریف دوره های آموزشی مرتبط با تفاهمنامه، افزایش توان علمی، فنی و تجربی مربیان فنی و حرفه ای بر اساس ضوابط و مقررات اداره کل شیلات، حمایت از طرح های فنی و حرفه ای در راستای گسترش فرهنگ مهارت آموزی از جمله تعهدات شیلات در امضاء این تفاهمنامه است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای گیلان بیان داشت: استفاده از اسناد آموزشی موجود و تهیه و تدوین منابع آموزشی و کمک آموزشی مبتنی بر رسانه، تهیه و تدوین برنامه های آموزشی شامل برگزاری دوره ها، کارگاه ها، مسابقه های مهارتی و سمینارهای آموزشی مشترک، نظارت و ارزیابی مستمر به منظور اصلاح دوره های آموزشی برای روزآمد سازی و تطبیق با نیازهای بازار کار، همکاری در زمینه یکسان سازی استانداردهای آموزشی مورد نیاز حوزه شیلات و همکاری در اجرای آزمون و تعیین صلاحیت حرفه ای مشاغل تخصصی و عمومی حوزه شیلات از جمله تعهدات دو طرف در امضاء این تفاهمنامه است.

این تفاهمنامه امروز “دوشنبه” به امضاء محمدحسینی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای و عظیم مدبری مدیرکل شیلات گیلان رسید.

۲۰ مرکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی و ۸۰۰ آموزشگاه آزاد با همکاری بخش خصوصی برای ارایه آموزش های مهارتی در استان گیلان فعالیت دارند.