جارستان – گزارش تصویری مراسم افتتاح پل عابر پیاده کوی شهید خوش انس با حضور شهردار رشت:

photo_2016-10-22_12-05-46 photo_2016-10-22_12-06-20 photo_2016-10-22_12-06-48 photo_2016-10-22_12-07-10 photo_2016-10-22_12-07-15 photo_2016-10-22_12-07-20 photo_2016-10-22_12-07-26 photo_2016-10-22_12-07-39 photo_2016-10-22_12-07-45 photo_2016-10-22_12-08-48 photo_2016-10-22_12-08-56 photo_2016-10-22_12-19-04-696x392 photo_2016-10-22_13-24-59 photo_2016-10-22_13-25-28 0004ccc