جارستان-چهره سردار آزمون به صورت یک نقاشی روی دیوار ورزشگاه روستوف نقش بسته است.

، باشگاه روستوف در اقدامی جالب چهره ستاره‌های این تیم را روی دیوار ورزشگاه نقاشی کرده است.

بین این چهره‌های گرافیکی که پشت ورزشگاه ۳۰ هزار نفری المپیک روستوف است، چهره سردار آزمون هم وجود دارد که در زیر تصویر آن مشخص است.

تسنیم