جارستان-در حالی قیمت بلیت پرواز تهران-نجف-تهران و مشهد -نجف-مشهد به ترتیب یک میلیون و ۱۰۰ هزار و یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان تعیین شده که نرخ این پروازها در فاصله یکماه تا اربعین حسینی در بازار سیاه به مرز دو میلیون تومان نزدیک شده است.

مقصود اسعدی‌سامانی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی از تعیین قیمت بلیت پروازهای نجف و بغداد برای بازه زمانی ۲۳ آبان سال جاری تا ۵ آذرماه ۹۵ خبر داده است. بر این اساس نرخ بلیت پرواز رفت و برگشت تهران-نجف یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تعیین شده است. قیمت بلیت پرواز رفت و برگشت مسیر تهران-بغداد نیز در مدت یاد شده همین رقم یعنی یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان خواهد بود.

همچنین نرخ بلیت پرواز رفت و برگشت مشهد-نجف و مشهد-بغداد نیز هر کدام یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان تعیین شده است.

اسعدی سامانی افزود: نرخ بلیت پروازهای مشهد- نجف- مشهد و مشهد- بغداد- مشهد هم یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان تعیین شد.

این در حالی است که در بازار سیاه، نرخ بلیت مسیرهای پروازهای ذکر شده آنهم در فاصله تقریبا یکماه مانده به اربعین حسینی با نرخ‌های اعلام شده از سوی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی فاصله بسیار زیادی دارد. به‌عنوان نمونه در حال حاضر قیمت بلیت پرواز تهران-نجف-تهران حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.

نرخ پرواز مشهد-بغداد-مشهد نیز حدود دو میلیون تومان است.

در جدول زیر، نرخ رفت بلیط هواپیما برای برخی شرکت هواپیمایی داخلی و خارجی در اربعین را مشاهده می کنید.

تسنیم،