جارستان-یک نماینده اصولگرای مجلس با بیان اینکه تبلیغات زودهنگام می‌تواند جامعه را متحمل هزینه کند گفت:‌ باید تلاش کنیم از التهابات سیاسی زودهنگام خودداری کنیم و انتخابات در اجرا هم بی‌طرفانه انجام شود.

اسدالله عباسی با اشاره به سیاست‌های  کلی انتخابات که مقام معظم رهبری ابلاغ کردند گفت:‌ همه رجال سیاسی و نخبگان جامعه باید تحت فرمان رهبری و تابع قانون باشند؛ البته تاکنون هم انتخاباتی که برگزار شده سالم بوده و هر کجا هم ایراد و اشکال سلیقه‌ای به وجود آمده نظارت و پیگیری شده است.

وی با بیان اینکه باید چارچوب انتخابات تعیین می‌شد اظهار کرد: البته قانون انتخابات در این زمینه مواردی را مشخص کرده است که ما موظف هستیم رعایت کنیم. اما در انتخاباتی که در پیش رو است ضرورت داشت که تبلیغات زودهنگام و یا اعلام حضور زودهنگام مطرح نشود که جامعه را متحمل هزینه ها کند.

این نماینده اصولگرای مجلس افزود:‌ قطعا با توجه به ابلاغ این سیاست‌ها شورای نگهبان باید نظارت استصوابی خود را داشته باشد و همه به آن تمکین و توجه کنیم.

وی تصریح کرد: در  مورد اجرای انتخابات هم باید بی‌طرفانه انجام شود و ما در چارچوب سیاست‌های  ابلاغ شده انتخابات سالم را برگزار کنیم و از آرای مردم هم صیانت شود.

عباسی با تاکید بر اینکه باید از التهابات سیاسی ناهنگام و زودهنگام خودداری کنیم گفت: مجلس هم در این زمینه تلاش خواهد کرد و با قوانینی که وجود داشته و دارد بر اساس چارچوب‌های تعریف شده کمک خواهد کرد.

  ایسنا