جارستان-معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: یکی از برنامه هایی که این وزارتخانه برای حاشیه نشینان کشور انجام می دهد درمان رایگان سل است.

 از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، علی اکبر سیاری در همایش روز ملی مبارزه با سل، افزود: وزارت بهداشت برای ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تن در حاشیه شهرها نظام بهداشتی و درمانی ایجاد کرده و تنها وزارتخانه ای است که آنان را به رسمیت شناخته است.
معاون وزیر بهداشت اظهارکرد: خوشبختانه آمار سل در ایران به نسبت جهانی بسیار کم است اما این دلیل نمی شود که بگوییم در این زمینه هنوز کاری نداده ایم ؛ آمار جهانی ابتلا به سل ۱۴۲ تن در هر یکصد هزار تن و ۱۱۶ تن در هر یکصد هزار تن در منطقه مدیترانه شرقی است که در ایران این رقم به ۱۶ تن در هر یکصد هزارتن می رسد.
سیاری افزود: سل قابل کنترل است چون راه ها و زنجیره انتقال، تشخیص و درمان آن وجود دارد و یکی از اهداف توسعه پایدار در جوامع، پایان دادن به اپیدمی (همه گیری) سل است. در این خصوص سه هدف عمده تعریف شده است که کاهش ۹۵ درصدی موارد مرگ تا سال ۲۰۳۰ نسبت به سال ۲۰۱۵ یکی از این اهداف است.
وی، دو هدف دیگر را کاهش ۹۰ درصدی موارد ابتلا و به صفر رساندن هزینه های کمرشکن درمان سل تا سال ۲۰۳۰ عنوان کرد و افزود: خطر ابتلا به سل در چند گروه اعم از سالمندان، دیابتی ها و بیماران مبتلا به اچ آی وی/ ایدز بیش از دیگران است.
وی خاطرنشان کرد: این خطر در سالمندان، پنج برابر و خطر مرگ ، ۲ برابر، در دیابتی ها خطر ابتلا، چهار برابر و خطر مرگ در بیماران مبتلا به ایدز هنگام ابتلا به سل، سه برابر است.
معاون وزیر بهداشت با اشاره به پرهزینه بودن سل مقاوم به درمان گفت: درمان سل معمولی ۴۵۰ هزار تومان هزینه دارد اما درمان سل مقاوم بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان هزینه در بردارد.
سیاری تصریح کرد: سل معمولی سرپایی درمان می شود اما برای سل مقاوم باید بیمار ۶ ماه تا یک سال بستری شود.
وی تاکید کرد: ما باید طبق تعهد تا ۱۵ سال دیگر به سل خاتمه دهیم اما همچنان با خطر مهاجرت به عنوان یکی از راه های تهدید مواجه ایم.
همایش روز ملی مبارزه با سل امروز (چهارشنبه) در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد.۲۳ مهر روز ملی سل نامگذاری شده است.

تهران – ایرنا –