جارستان-دوربین مدار بسته از به کما رفتن دلخراش یک شهروند در گرگان به علت نقص در بسته شدن کرکره مغازه تصویری را ثبت کرده است.
دوربین مدار بسته از به کما رفتن دلخراش یک شهروند در گرگان به علت نقص در بسته شدن کرکره مغازه تصویری را ثبت کرده است.
 باشگاه خبرنگاران جوان