جارستان-یکی از مهمترین مشکلات برگزاری انتخابات در سال های اخیر نبود معیارها، شاخص‌ها و ضوابط در ثبت نام نامزدهای انتخابات بوده است. به این معنا که با اعلام آغاز ثبت نام خیل عظیمی از افراد بدون هیچ صلاحیتی اقدام به ثبت نام می کردند. به عنوان مثال برای انتخابات ریاست جمهوری بیش از هزار نفر ثبت نام می کردند که در میان آنها گاهی افراد بی سواد و یا دارای مشکلات روحی و روانی دیده می شدند که عمدتاًٌ سوژه برخی رسانه ها می شد.

در خرداد ماه سال ۹۴ نظر مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص سیاست های کلی انتخابات مجموعاً در ۲۲ ماده، ۱۵ بند و ۲ تبصره تقدیم مقام معظم رهبری شد و رهبر انقلاب نیز دیروز در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست های کلی «انتخابات» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده بودند را ابلاغ کردند.

به گزارش«تابناک»، رهبر انقلاب با حذف و برخی اضافات در ۱۸ بند سیاست های کلی انتخابات را ابلاغ کرده اند که در صورت اجرای کامل آن در آینده شاهد تغییراتی در روند اجرایی انتخابات خواهیم بود.

یکی از مهمترین مشکلات برگزاری انتخابات در سال های اخیر نبود معیارها، شاخص‌ها و ضوابط در ثبت نام نامزدهای انتخابات بوده است. به این معنا که با اعلام آغاز ثبت نام خیل عظیمی از افراد بدون هیچ صلاحیتی اقدام به ثبت نام می کردند. به عنوان مثال برای انتخابات ریاست جمهوری بیش از هزار نفر ثبت نام می کردند که در میان آنها گاهی افراد بی سواد و یا دارای مشکلات روحی و روانی دیده می شدند که عمدتاًٌ سوژه برخی رسانه ها می شد.

در همین راستا در سیاست های کلی انتخابات ابلاغی از سوی رهبر انقلاب در بند ۱۰ آن به این موضوع توجه ویژه شده است.


بند دهم:

ارتقای شایسته‌گزینی ـ همراه با زمینه سازی مناسب ـ در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی‌هایی متناسب با جایگاه مربوط از طریق:

۱ـ۱۰ـ تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی با تأکید بر کارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب با مسئولیت‌های مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی به‌ویژه التزام به ولایت فقیه و سلامت اخلاقی ـ اقتصادی.

۲ـ۱۰ـ شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوه‌های مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات.

۳ـ۱۰ـ بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت نامزدها با پیش‌بینی زمان کافی در چارچوب قانون هر انتخابات از طریق استعلام از مراجع ذی‌صلاح و پاسخگویی مسئولانه و به موقع آنها.

۴ـ۱۰ـ اتخاذ ترتیبات لازم برای به حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل.

۵ـ۱۰ـ تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان.


بنابراین موضوع شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام و همچنین تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای موضوعی است که می تواند بسیاری از مشکلات تاکنون در انتخابات را از میان ببرد.

این موضوع باعث می شد که شورای نگهبان مجبور شود مثلاً در انتخابات ریاست جمهوری از بیش از هزار نفر نامزد فقط چهار نفر را تائید صلاحیت کند که این امر تبدیل به یکی از سوژها برای فضاسازی علیه انتخابات ایران بود. این در حالی است که قریب به اتفاق افراد رد صلاحیت شده، صلاحیت های اولیه تصدی پست ریاست جمهوری را نداشته اند.

در همه دنیا نیز برای ثبت نام برای تصدی پست های مثل ریاست جمهوری شرایطی وجود دارد. به عنوان مثال برخی کشورها نامزدها را برای ثبت نام در انتخابات موظف به جمع آوری امضا از مردم یا بخشی از جامعه سیاسی آن کشور می کند و یا اینکه سیستم های حزبی اجازه حضور افراد غیر صلاحیت دار را نمی دهد.

حال با توجه به اینکه رهبر انقلاب در ابلاغیه سیاست های کلی نظام شورای نگهبان را مسئول تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری نموده است، باید دید در فاصله چند ماه تا انتخابات مانده این معیارها و ملاک ها مشخص می شود؟

از سوی دیگر باید دید که شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام نیز مورد توجه مسئولان برگزاری انتخابات قرار می گیرد تا اینکه دیگر شاهد صحنه های مصاحبه ها و گفت و گوهای افراد معلوم الحالی که برای اغراض شخصی وارد گود انتخابات می شوند نباشیم!