جارستان-نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه دولت باید در آزادسازی سواحل پیشگام باشد، گفت: متاسفانه امروزه سازمان واحد و مقتدری برای ساماندهی سواحل کشور به ویژه سواحل استان های شمالی وجود ندارد.

، محمدحسین قربانی، نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت آزادسازی سواحل، اظهار کرد: متاسفانه امروزه سازمان واحد و مقتدری برای ساماندهی سواحل کشور به ویژه سواحل استان های شمالی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه دستگاه های مختلفی در زمینه آزادسازی سواحل دخیل هستند،افزود: سازمان منابع طبیعی، وزارت کشور، وزارت نیرو از جمله دستگاه هایی هستند که هریک وظایفی را در حوزه آزادسازی سواحل برعهده دارند،برهمین اساس نتوانستیم سواحل را مدیریت و حفاظت کنیم.

این نماینده مردم در مجلس دهم گفت:واقعیت آن است که بسیاری از رانت خوارها سواحل را در دست گرفته‌اند از سویی دیگر دستگاه های دولتی نیز سواحل کشور را تصاحب کردند.

وی با تاکید بر اینکه سواحل بکر می تواند منبع اصلی جذب گردشگر از سراسر کشور و دنیا باشد،یادآور شد: این درحالی است که امروزه سواحل احاطه شده و در اختیار جریانات خاصی قرار گرفته اند که این اقدامات به درآمد و منافع ملی کشور آسیب می رساند، واقعیت آن است که نتوانستیم از داشته هایمان به خوبی حفاظت کنیم.

قربانی با یادآوری بررسی طرحی در مجلس قبل پیرامون مدیریت سواحل کشور، افزود: این طرح نتوانست راه به جایی ببرید که حال امیدواریم این طرح در مجلس دهم پیگیری و به نتیجه برسد که البته این مهم نیازمند همت بالای دولت است زیرا بسیاری از سواحل بکر و مستعد ما اکنون در دست دستگاه های دولتی است.

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس دهم، تاکید کرد: دولت باید در آزادسازی سواحل پیشگام باشد؛ اگر ویلاسازی ها در اطراف سواحل در اختیار مردم قرار می گرفت مشکلی وجود نداشت اما متاسفانه این سواحل در اختیار عده ای خاص است که این خود نوعی رانت است.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از اینکه در استان گیلان نیز وضعیت سواحل مطلوب نیست، تاکید کرد: باید از حداقل داشته هایمان حفاظت کنیم زیرا اگر تعلل در برخورد با این روند شکل گیرد ممکن است مابقی سواحل نیز از دست رود.

ایسنا