جارستان:محمد علی ثابت قدم شهردار رشت که از روز دوشنبه نوزده مهرماه یعنی یک روز قبل از تأسوعا حسینی و به منظوربازدید از تجهیزات آتش نشانی در آلمان به سرمیبرد ظاهرا و از قرار اطلاع باردیگر قصد انجام تغییراتی در بدنه مدیریتی شهرداری رشت دارد.

هرچند که شایعات از احکام متعدد و نزدیک به جابه جایی ٣٠نفره مدیران حکایت میکند اما اخبار واصله از شهرداری خبر از جایگیزینی قریب الوقوع محمدپورناصرانی به جای علی بهار مست در معاونت خدمات شهری ،معرفی سمیه رستگار به عنوان شهردار منطقه یک ،مهندس چیرانی شهردار منطقه دو،فاطمه قدیمی حرفه شهردار منطقه سه و مرتضی عاطفی شهردار منطقه پنج میدهد تا احتمالا حامدعبداللهی خودرا مهیای انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی رشت نماید.

در عین حال شایعات از جانشینی  فرامرز جمشیدپور توسط بهارمست بعنوان مردی برای تمامی فصول در معاونت حمل ونقل وترافیک شهرداری رشت و جانشینی  نوروزی از سوی  جمشیدپور در معاونت معماری وشهرسازی شهرداری رشت نیز روایت میکنند.

ظاهرا با توجه به بیش از ٢۵٠٠حکم جابه جایی پرسنل از زمان شروع به کار ثابت قدم ،هنوز وی برای چابک سازی سیستم مدیریت شهری به یک ترکیب کارآمد و مشخص دست نیافته تا از تغییرات تکراری  و ناگهانی و ضربتی جلوگیری به عمل آورد!

شایان ذکر است پیگیری خبرنگار جارستان برای تایید صحت و سقم این موضوع تا لحظه مخابره این خبر  همچنان به جایی نرسیده است.

منبع : جارستان