جارستان – سکانس های میرزا کوچک خان در مستند تاریخی داستانی بلدیه به پایان رسید.

در ادامه پروژه ساخت مستند تاریخی داستانی بلدیه رشت که روایتگر ۳۹۵ سال تاریخ رشت است روز گذشته سکانس های میرزا کوچک خان جنگلی در خانه تاریخی میرزاکوچک خان جنگلی فیلمبرداری شد.

علیرضا جوقه دوست کارگردان مستند بلدیه، با اعلام این خبر گفت: امروز نیز سکانس های مربوط به میرزا خلیل رفیع اولین شهردار رشت فیلمبرداری خواهد شد.

خانه میرزا کوچک خان جنگلی در محله استادسرای رشت و عمارت تاریخی میرزا خلیل رفیع در خیابان مطهری رشت واقع است.

بیش از ۴۰ لوکیشن برای ساخت این مستند در نظر گرفته شده است.

این مجموعه اولین و بزرگترین مستند داستانی تاریخی پژوهشی بلدیه رشت محسوب می شود و  در ده قسمت و از طریق شبکه های ملی پخش خواهد شد. /حرف تازه

%d8%ac%d9%88%d9%82%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d9%be%d8%b1%d8%a2%d9%88%d8%b1
%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7-2%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7