جارستان – اخیرا یکی از رسانه ها در مطلبی به انتقاد از عملکرد سیروس شفقی فرماندار آستارا و عدم راه اندازی منطقه ویژه شهرمرزی آستارا پرداخته است.

ظاهرا این مطلب بیش از آنکه انتقادی و دلسوزانه باشد رنگ و روی سیاسی به خود گرفته است. از یک سو نگارنده تفاوت های منطقه آزاد و منطقه ویژه را در آن در نظر نگرفته است و از سوی دیگر به هیچ یک از مشکلات و اشکالات منطقه ویژه شدن آستارا اشاره نشده است.

در پاراگراف پایانی نیت اصلی نگارش چنین مطلبی مشخص می شود. جایی که با یک تحلیل عجیب وساده تمام مشکلات به فرماندار آستارا برمی گردد و کارنامه اش ضعیف خوانده می شود و بعد از آن نسبت به حضور سیروس شفقی در فرمانداری رشت ابراز نگرانی می کند.

این در حالی است که شفقی مورد وثوق بسیاری از اعتدالیون و اصلاح طلبان است و در دوره حضور خود به عنوان فرماندار آستارا به زعم شمار زیادی از افراد این طیف عملکرد مثبت و قابل دفاعی داشته است.

باید دید کدام مصلحت به خطر می افتد که برخی از نقدهای شبه تخریب چهره یکی از خدمتگزاران پرتلاش نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را نشانه گرفته است. شاید شفقی تاوان اعتدالی بودنش را میدهد و یا بیش از آنکه فرماندار ضعیفی باشد رفاقت ضعیفی با برخی آقایان داشته است…