جارستان – برنامه موج جوونی همزمان با جشنواره جوکول از رادیو جوان رشت اجرا می شود.

برنامه موج جوونی همزمان با جشنواره جوکول از رادیو جوان رشت پخش می شود.

این برنامه ۱۴ و ۱۵ مرداد در ساعات ۱۸:۳۰ الی ۲۰ در بافت فرهنگی تاریخی مرکزی شهر رشت – شهدای ذهاب اجرا خواهد شد.

photo_2016-07-30_01-40-26