جارستان-برنده جایزه نوبل شیمی امسال ممکن است یک مرد ۵۸ ساله آمریکایی باشد.

به گزارش جارستان به نقل از آسوشیند پرس، این گمانه‌زنی بر اساس اطلاعات آماری برندگان جوایز نوبل در هر گروه است که نشان می‌دهد ۵۲ نفر از برندگان نوبل شیمی از ملیت آمریکا، ۲۴ نفر دارای ملیت آلمانی، ۲۱ نفر انگلیسی، هشت نفر فرانسوی، شش نفر ژاپنی، پنج نفر از اتریش، چهار نفر دارای ملیت سوئدی، چهار نفر روسی، چهار کانادایی، چهار نفر سوئدی و چهار نفر یهودی بوده‌اند.

البته باید توجه داشت که ۶۳ درصد از برندگان آمریکایی جوایز نوبل شیمی پس از سال ۱۹۸۰ بوده‌اند، اما اکثریت برندگان نوبل شیمی از آلمان و انگلیس، این جایزه را پیش از این سال دریافت کرده بود. به نظر می‌رسد که سال‌های بعدی، تغییراتی در قدرت دستیابی کشورها به جایزه نوبل شیمی بوجود آمده است.

طبق آمارها، متوسط سن برندگان جایزه نوبل شیمی ۵۸ سال بوده است و تنها چهار زن در میان ۱۷۲ برنده این جایزه بوده‌اند، از این رو می‌توان نتیجه گرفت که شاید یک مرد حدودا ۵۸ ساله آمریکایی برنده امسال باشد.

همچنین طبق آمارها، از میان ۱۷۲ جایزه نوبل شیمی ارائه شده از سال ۱۹۰۱، دانشگاههای هاروارد، استنفورد، موسسه مکس‌پلانک و آزمایشگاه زیست‌شناسی مولکولی شورای تحقیقات پزشکی انگلیس این جایزه را به خود اختصاص داده بودند.

کشور فرانسه نیز هشت جایزه خود را پیش از سال ۱۹۸۰ بدست آورده بود اما جوایز نوبل شیمی ژاپنی‌ها پس از این سال بوده است.

با این آمارها شاید بتوان نتیجه گرفت که وزنه سیاسی، اقتصادی، و تحقیق و توسعه کشوری که برندگان نوبل شیمی در آن متولد شده‌اند نیز در دریافت جایزه اهمیت دارد.

ایسنا