جارستان-مدیرکل فرودگاه گیلان گفت:نسبت درآمد به هزینه فرودگاه رشت توجیه اقتصادی ندارد و الزاما این فرودگاه به دنبال سرمایه گذار بخش خصوصی است.

مهندس غلامرضا کریم آقایی با نمایندگان مردم شهرستان های رشت، لاهیجان، آستارا، انزلی، رودسر و تالش در مجلس شورای اسلامی دیدار و در خصوص پیشنهاد این اداره کل در کارگروه حمل و نقل تدوین برنامه ششم توسعه کشور شاخه گیلان با موضوع تملک اراضی اطراف فرودگاه رشت گفتگو کرد.

مدیر کل فرودگاه گیلان موقعیت فرودگاه سردار جنگل رشت را بسیار مهم دانست و افزود:فرودگاه سردار جنگل رشت دارای ظرفیت هایی است که بلاشک در توسعه همه جانبه استان گیلان نقش بسزایی دارد.

وی ادامه داد:حمایت نمایندگان این استان در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه از جمله تملک اراضی اطراف فرودگاه رشت خواهد توانست بخشی از هزینه های توسعه این فرودگاه را با تخصیص اعتبارات ملی جبران کند.

مهندس کریم آفایی تاکید کرد: نسبت درآمد به هزینه فرودگاه رشت توجیه اقتصادی ندارد و الزاما این فرودگاه به دنبال سرمایه گذار بخش خصوصی است که در صورت افزایش مساحت فعلی، امکان سرمایه گذاری فراهم خواهد شد.

ایسنا منطقه گیلان