جارستان-به گزارش روزنامۀ حریت ترکیه ، امام جماعت مسجدی در شهر صفرانبولو، تابلویی را روی در مسجد آویزان کرد که روی آن نوشته شده بود: مسجد بسته است چون من مرخصی سالانه ام را می گذرانم!
بر این اساس، استاندار هنگام بازدید از اماکن تاریخی شهر به این مسجد قدیمی رسید و نوشتۀ مذکور را روی درب دید و عصبانی شد.
حسن گونیش، مفتی شهر، مقابل جمعیت در مسجد را گشود و خواستار تحقیق در این زمینه شد. وی خاطرنشان کرد امامت مسجد به فرد جدیدی سپرده شده است.
محمد اکتاش، استاندار کارابوک، هم در توضیح این اتفاق گفت: بستن مسجد به روی نمازگزاران، به هر دلیلی عقلانی نیست. آن چه رخ داد غیرقابل پذیرش است و مسئولان آن مورد پیگرد قرار خواهند گرفت.
براساس آمار و ارقام، در ترکیه ۸۶ هزار و ۷۶۲ مسجد وجود دارد.
انتخاب