جارستان :تقاضای شرکت آب و فاضلاب استان گیلان برای مدیریت مصرف /
 دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان طی اطلاعیه ای اعلام نمود با توجه به افزایش میزان مصرف آب، هم استانی های گرامی به منظور رعایت بهداشت فردی و شستشوی مداوم دستها برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا، نسبت به مدیریت مصرف آب اقدام نمایند.از آنجائیکه ظرفیت تامین و تصفیه آب محدود میباشد عبور از این ظرفیت و افزایش مصرف، باعث مواجهه با کم آبی در استان خواهد شد. لذا ضمن تشکر از صبر و شکیبایی مردم شریف استان تقاضا میشود با مدیریت مصرف آب و جلوگیری از مصارف غیرضروری ضمن تداوم خدمات رسانی برای این شرکت، امکان برخورداری از این نعمت الهی را برای همگان در طول ساعات شبانه روز فراهم نمایند.