جارستان-سخنگوی دولت با بیان اینکه تصویب کلیات برنامه ششم دومین اقدام تعامل برانگیز مجلس دهم با دولت است، گفت: مجلس هر تغییری که مقتضی بداند می تواند در تمامی لوایح منظور کند.

 محمدباقر نوبخت امروز- یکشنبه- با اشاره به تصویب لایحه برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق، افزود: از ۲۸ نفر اعضای کمیسیون، ۲۷ نفر به لایحه برنامه ششم توسعه رای مثبت دادند و از این جهت بر دولت فرض خواهد بود که نهایت تعامل و همکاری را با مجلس داشته باشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: تصویب کلیات لایحه برنامه ششم توسعه دومین اقدام شایسته و تعامل برانگیز مجلس دهم با دولت است و نخستین اقدام تصویب اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ در ماه گذشته با اکثریت آرا بود.
**با هماهنگی و تعامل مشترک بین مجلس و دولت می توان یک لایحه منقح داشت
نوبخت با بیان اینکه با هماهنگی و تعامل مشترک بین مجلس و دولت می توان یک لایحه اثربخش و منقح داشت، ادامه داد:حق مجلس است که فصل الخطاب باشد و مجلس از نظر دولت جایگاه رفیعی داشته و در راس امور است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با تاکید بر اینکه مجلس هر تغییری که مقتضی بداند می تواند در تمامی لوایح منظور کند، تصریح کرد: با همکاری مثبت و سازنده ای که بین مجلس و دولت صورت می گیرد، شاهد اجرایی شدن برنامه موثر و توسعه بخش در کشور خواهیم بود.
ایرنا