جارستان-بر اساس گشت‌های تحقیقاتی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، زمان آزادسازی صید میگو در آب‌های استان هرمزگان از روز ۱۳ مهر ماه اعلام شد.

 از  پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، بر این اساس میزان مجاز قابل برداشت (TAC) برای میگوهای درشت برابر ۸۳۰ تن و برای میگوهای ریز برابر ۳۵۰ تن محاسبه شد.

خلاصه از نتایج بررسی ذخایر میگو استان هرمزگان در سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد، بررسی ذخایر میگو در هرمزگان توسط پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان و با همکاری اداره کل شیلات هرمزگان انجام شد.

بر این اساس گشت‌های تحقیقاتی با همکاری صیادان محلی از تیر تا شهریور ماه ۹۵ در زیستگاه میگو از منطقه کوهستک تا تولا انجام شد.

نتایج تحقیقات میدانی و بررسی‌های انجام شده به وسیله این پژوهشکده نشان می‌دهد که میگوهای موزی به نسبت سال‌های گذشته از رشد کمتری برخوردار بوده و فصل صید برای رسیدن میگوها به رشد کافی باید کمی با تاخیر در ۱۳ مهر تعیین شود.

بر این اساس میزان مجاز قابل برداشت (TAC) برای میگوهای درشت برابر ۸۳۰ تن و برای میگوهای ریز برابر ۳۵۰ تن محاسبه شد.

نتایج بررسی‌های انجام گرفته نشان می‌دهد که ذخیره میگو در سال ۱۳۹۵ در قسمت شرقی (حدفاصل سیریک تا هرمز) از تراکم بیشتری نسبت به سال‌های گذشته برخوردار است. از طرفی ذخیره میگو در نواحی غربی ذخیره‌گاه (منطقه شمال جزیره قشم) بر خلاف سال‌های گذشته از تراکم کمتری برخوردار است. این امر در مجموع باعث کاهش اندک ذخیره میگو شده است. با توجه به عدم وجود ارزیابی مناسب از صید غیرمجاز خصوصاً در قبل از شروع فصل صید میگو و اهمیت آن در میزان مجاز برداشت اعلام شده توسط این پژوهشکده، لازم است میزان صید و تلاش صیادی شناورهای صیادی فعال در طول فصل صید به صورت روزانه کنترل شده و در صورت کاهش ذخیره به منظور بقاء میزان کافی از مولدین برای تخم‌ریزی و احیای نسل آینده، نسبت به تعطیلی صید اقدام کرد.

ایلنا