جارستان-آریامن قویدل عضو هیات علمی و معاون آموزشی جهاددانشگاهی استان گیلان به سمت رییس شورای داوران کاراته سبک شیتوریو اینویی ایران منصوب شد.

طی حکمی از سوی رییس سبک شیتوریو اینویی کاراته کشور، آریامن قویدل عضو هیات علمی و معاون آموزشی جهاددانشگاهی استان  گیلان به سمت رییس شورای داوران کاراته سبک شیتوریو اینویی ایران منصوب شد.

در این حکم آمده است: نظر به تعهد و تخصص و بنا بر پیشنهاد علی اسمعیلی دبیر سبک شیتوریو اینویی ایران و برابر تایید دکتر محسن آشوری ریاست محترم سبک در کشور از سوم مهرماه ۱۳۹۵به مدت یک سال آقایان آریامن قویدل به عنوان ریاست شورای داوران سبک، تورج چالاکی به عنوان مسئول آموزش کومیته، داریوش صمدی به عنوان مسئول آموزش کومیته، امیریاری  به عنوان مسئول آموزش کاتا منصوب شد.

امید است همواره در راه تحقق بخشیدن به آرمان ها و ارزش های ایران عزیز و تعمیم بخشیدن ورزش کاراته در بین تمامی اقشار جامعه سربلند و موفق باشند.

ایسنا