ج‌ارستان-جلسه دفاع از اولین پایان‌نامه کارشناسی ارشد با موضوع «مقایسه بازنمایی عملکرد خبرگزاری‌های داخلی و خارجی در حادثه منا» همزمان با اولین سالگرد جانباختگان منا، در دانشگاه علوم قرآن و حدیث قم برگزار ‌شد.

‌به گزارش ایسنا، این پایان‌نامه با موضوع «مقایسه بازنمایی عملکرد خبرگزاری‌های داخلی و خارجی در حادثه منا» (مطالعه موردی ایسنا، واس(خبرگزاری رسمی عربستان) و بی‌بی‌سی فارسی) در سه فصل تدوین شده و نگارنده با استفاده از تحلیل مضمون ۶۰ آیتم خبری از این سه رسانه را تحلیل مضمون و در نهایت مقایسه کرده است.

در ابتدای این جلسه زهرا میعادی(دانشجو و پژوهشگر)، در حضور دکتر حجت‌الله بیات به عنوان داور، دکتر داود رحیمی سجاسی (استاد راهنما) و دکتر سیدمحمدرضا خوشرو (استاد مشاور) به تشریحی از پایان‌نامه پرداخت و با طرح کلیاتی از بحث، بیان مساله، اهمیت ضرورت، روش پژوهش، نتایج و پیشنهادات برای کارهای بعدی را تشریح کرد .

این پژوهش در پی پاسخ به این سوال است که بازنمایی اخبار حادثه منا در خبرگزاری‌های داخلی و خارجی چگونه بوده است؟

روش تحقیق آن، کیفی و با تحلیل مضمون ۶۰ آیتم خبری رسانه‌های ایسنا، واس و بی‌بی‌سی فارسی انجام شده است.

بازنمایی حادثه منا در ایسنا، گویای آن است که این رسانه با برجسته‌سازی بی‌کفایتی آل سعود بر مقصر بودن دولت عربستان سعودی در فاجعه منا تاکید داشته است.

خبرگزاری رسمی عربستان سعودی(واس) در بازنمایی حادثه منا با برجسته‌سازی سیاست های آل‌سعود و تکرار مکرر حادثه‌بودن مرگ حجاج در منا، در پی اتهام‌زنی و فرافکنی بوده و با خروج از بی‌طرفی به بایکوت ابعاد خبری این حادثه پرداخته است.

بی‌بی‌سی فارسی نیز با پوشش کامل اخبار حادثه‌منا و به کارگیری تکنیک استفاده از عاطفه پیام‌گیرندگان، آنها را به مخاطب وفادار تبدیل کرده و سپس با گزینش گری خاص، چارچوبی را که برای سناریوی منا تعریف کرده بود، اجرا و در این راستا به موج‌افزایی پرداخته است و با پیشگویی مغرضانه، سردی و کدورت روابط بین ایران و عربستان را القا کرده است.

این رسانه با تظاهر به بی‌طرفی و تکرار اقدامات مطلوب دولت عربستان سعودی به دنبال تبرئه آل‌سعود نیز بوده است.

در ادامه جلسه، دکتر بیات ایراداتی را در دو بخش شکلی و محتوایی مورد تاکید قرار داد که از سوی استادان مشاور و راهنما، پاسخ‌های لازم در این زمینه داده شد. سپس استادان حاضر در این دفاعیه وارد شور شدند و پایان‌نامه ارشد زهرا میعادی با رتبه عالی پذیرفته شد.

از این پژوهش دو مقاله علمی -ترویجی و یک مقاله علمی- پژوهشی در دست چاپ است.

زهرا میعادی در حاشیه برگزاری جلسه دفاع در گفت و گو با ایسنا، گفت: دانشنامه‌ام در سه فصل تدوین شده که فصل اول متشکل از بیان مساله، اهمیت و ضرورت، پیشینه و روش تحقیق، فصل دوم شامل ادبیات نظری و مفهومی و فصل سوم مشتمل بر روش و یافته‌های پژوهش است.

این پژوهشگر افزود: در فصل دوم پایان‌نامه، با اشاره به سیر و چگونگی پادشاهی خاندان آل‌سعود، به جنایاتی که این خاندان در حق مردم عربستان مرتکب شدند و تخت پادشاهی‌ خود را بر خون بنا نهادند، اشاره شده است. جنایاتی که بی‌شباهت به آنچه که امروزه داعش در عراق و سوریه رقم می‌زند، نیست.

به گفته میعادی، سه رسانه انتخابی ابتدا به صورت مجزا تحلیل مضمون شدند، سپس یافته‌ها موجود در رابطه با بازنمایی حادثه منا در ایسنا، واس و بی‌بی‌سی فارسی تحلیل مقایسه‌ای شد که نتایج حاصله می‌تواند برای رسانه‌ها در زمان بحران کارگشا باشد.