جارستان-در ماه های اخیر، محمود احمدی نژاد به سفرهای زودهنگام تبلیغی برای انتخابات ریاست جمهوری بعدی، می رفت. احتمالاً او بر آن بود تا با دو تاکتیک، بار دیگر فضای کشور را معطوف به خود کند و برای سومین بار رئیس جمهور ایران شود: اول آن که با دادن وعده هایی مانند افزایش یارانه ها و نظایر آن، توده ها را به خود جذب کند. دومین روش نیز، آلوده سازی فضای رقابت ها با نسبت دادن اتهامات مختلف به این و آن است تا هم رقبا را منکوب کند و هم در برابر اتهاماتی که متوجه خود و تیمش هست، به شکل تهاجمی، دفاع کند.

البته این تحلیل هم وجود داشت که او نه الزاماً برای ریاست جمهوری که برای جریان سازی سیاسی و اهداف دیگری وارد میدان می شود که قبلاً بدان پرداخته ایم.

اینک اما چند روزی است که خبری از احمدی نژاد نیست و این خبر پیچیده است که او به درخواست و پیگیری خود نزد رهبری رفته و با نهی صریح ایشان برای کاندیداتوری مجدد مواجه شده است.

اولین بار، این خبر را خبرگزاری فارس به نقل از مهدی فضائلی – مدیر عامل سابق فارس – منتشر کرد و افرادی مانند حمید رسایی نیز تلویحاً آن را تأیید کردند.

این خبر در حالی است که روش رهبری تا کنون، امر و نهی افراد به کاندیداتوری نبوده است اما آنطور که مدیر عامل سابق فارس نوشته «حضرت آقا این بار نه به شیوه معمول و غالب خود- و البته نه همیشگی- بلکه مبتنی بر مصالح کشور و مشابه موارد خاص و استثنا، در برابر آمدن دکتر احمدی نژاد به میدان رقابت های ریاست‌جمهوری سکوت نکرده و صراحتا نظر مخالف خود را ابراز کرده‌اند.»

در این باره نکاتی چند قابل توجه است:

۱ – هنوز دفتر رهبری درباره این خبر، واکنشی نداشته است و لذا نمی توان آنچه منتشر شده را با قاطعیت رد یا تأیید کرد چه آن که پیشتر دفتر رهبر انقلاب تصریح داشته است که هر آنچه منسوب به ایشان است، صرفاً توسط شخص رهبری یا دفتر ایشان اعلام می شود.

۲ – این که رئیس جمهوری بعد از ۲ دوره بار دیگر بخواهد رئیس جمهور شود، اساساً وجهه خوبی برای کشور ندارد. این اشتباهی بود که پیشتر ، اکبر هاشمی رفسنجانی مرتکب شد و نتیجه اش را نیز دید و این بار، احمدی نژاد بدون درس گرفتن از گذشته، در صدد تکرار آن اشتباه بود (یا هست).

۳ – این که احمدی نژاد همچنان به روند خود برای کاندیداتوری اش ادامه دهد یا نه، موضوعی است که هنوز نمی توان با اطمینان بدان پاسخ گفت چرا که اولاً خبر منتشره در فارس، هنوز از سوی دفتر رهبری رد یا تایید نشده است و ثانیاً نمی توان به ضرس قاطع رفتار احمدی نژاد را پیش بینی کرد، چه آن که او پیشتر نشان داده است که “غیرمنتظره” است؛ کما این که در برابر حکم رهبری در ماجرای عزل وزیر اطلاعات، همین احمدی نژاد ۱۱ روز خانه نشینی کرد.

۴ – حتی اگر خبر نهی رهبری صریح باشد و احمدی نژاد نیز آن را بپذیرد، باز هم این احتمال وجود دارد که او همچنان به فعالیت های معطوف به انتخابات ادامه دهد اما هدفش ثبت نام در انتخابات نباشد. بدین گونه که او ادامه دهد و موجی را با خود به عنوان “سرمایه سیاسی” همراه کند و از این سرمایه استفاده مطلوبش را بنماید.

۵ – اگر خبر منتشره درباره نهی رهبری مقرون به واقع باشد، احمدی نژاد با آن همه ادعای اصولگرایانه اش، در معرض آزمون مهمی قرار گرفته است که آیا به خانه بر می گردد یا همچنان به   تبلیغات انتخاباتی اش ادامه می دهد؟

عصر ایران