جارستان-عاشق ترین زوج دنیا در یک روز به شکلی عاشقانه در بیمارستان طعم مرگ را چشیدند .

در روزهایی که میان جوانان عشق و عاشقی جای خود را به هوس و هوس بازی داده است مشاهده زوج های عاشق از نسل های قدیمی وجود عشق را هنوز در واقعیت ، امکان پذیر نشان میدهد .

عاشق ترین مرد و زن دنیا

مرد و زن عاشق که در فضای مجازی لقب عاشق ترین زوج دنیا را به اسم خود ثبت کردند آخرین روز زندگی خود را نیز همانند ۵۹ سال زندگی عاشقانه خود با مرگ عاشقانه به پایان رساندند .

زوج سالمندی که ۵۹ سال پیش با یکدیگر ازدواج کرده بودند، در یک روز و تنها با اختلاف چند ساعت از دنیا رفتند.

مرگ عاشقانه عاشق ترین مرد و زن دنیا

مرگ عاشقانه عاشق ترین مرد و زن دنیا

دان و مارگارت که در سال ۱۹۵۷ با یکدیگر ازدواج کرده بودند پس از تحمل بیماری و ناخوشی‌های سالمندی در یک روز و تنها اختلافی چند ساعته در حالی که دستان یکدیگر را گرفته بودند و آخرین لحظات عاشقانه خود را سپری می‌کردند، بعد از ۵۹ سال زندگی مشترک از دنیا رفتند.

این زوج سالمند در کارولینای شمالی زندگی می‌کردند.تصاویر دان و مارگارت به عنوان عاشق‌ترین زوج در فضای مجازی بازدید بسیار داشته است.

اولی ها