جارستان-مأموران گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) به کمک سگ‌های موادیاب ۲ کیلو تریاک از داخل یک کیسه چای کشف کردند و مرحمت سلیمان‌نژاد سرپرست اداره کل گمرک تمرچین از کشف سیگار و چای قاچاق در این گمرک خبر داد.

به گزارش جارستان به نقل از روابط عمومی گمرک ایران، مقدار ۲ کیلو تریاک در داخل یک گونی چای خشک جاسازی و با چای مخلوط شده بود که توسط مأموران گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) و به کمک سگ‌های موادیاب این گمرک از بسته‌های پستی کشف و ضبط شد.
گمرک ایران چندی است که سگ‌های موادیاب خود را در بخش بسته‌های پستی این گمرک مستقر کرده است.

کشف سیگار و چای قاچاق در گمرک تمرچین

سرپرست اداره کل گمرک تمرچین از کشف سیگار و چای قاچاق در این گمرک خبر داد.
مرحمت سلیمان‌نژاد گفت: تعداد ۱۰۰کارتن سیگار و ۳۰کیسه چای که به طرز ماهرانه‌ای در یک دستگاه تریلر و در باک‌های مخصوص جاسازی شده بود کشف و ضبط شد.

به گفته سلیمان‌نژاد راننده تریلر یک تبعه ترک بوده و از عراق به ایران وارد شده بود.

این گزارش حاکی است، مرحمت سلیمان‌نژاد چندی پیش به عنوان سرپرست اداره کل گمرک تمرچین منصوب شده است. وی پیش از این مدیر گمرک نوردوز بود.