جارستان- به دنبال فشارهای شورای شهر رشت به شهردار در خصوص طرح سوال های پیاپی، و با توجه به نزدیک بودن زمان استیضاح شهردار، دقایقی پیش شنیده شده است که  که دکتر سید محمدعلی ثابت قدم از کرسی شهرداری رشت استعفا داده و منتظر اعلام وصول هیات رییسه شورای شهر است.

ثابت قدم از سوی برخی از اعضای شورا متهم به انحراف از بودجه ، عدم توجه به نیازهای واقعی شهر  و عدم تعامل با شورای شهر شده است.

هنوز هیچ مقام رسمی در شهرداری یا شورا این خبر را تایید یا تکذیب نکرده است و باید منتظر اخبار تکمیلی بود.