جارستان- کتاب «بوطیقای گسست» شامل بررسی سینمای اصغر فرهادی نوشته مازیار اسلامی توسط نشر چشمه منتشر و راهی بازار نشر شد.

به گزارش خبرگزاری برنا، کتاب «بوطیقای گسست» شامل بررسی سینمای اصغر فرهادی نوشته مازیار اسلامی به تازگی توسط نشر چشمه منتشر و راهی بازار نشر شده است. این کتاب در قالب یکی از عناوین مجموعه «مطالعات سینمایی» این ناشر به چاپ رسیده است.

اهمیت سینمای اصغر فرهادی از فیلم «چهارشنبه سوری» به بعد، به زعم نویسنده این کتاب، تلاش برای درونی کردن خود بحران گسست است. نامگذاری کتاب نیز به همین دلیل است. به تعبیر مازیار اسلامی این تلاش برای درونی کردن، تجربه ناکام ایده گسست و جدایی در روایت تاریخی سال ۱۳۷۶ درون روایت های از هم گسیخته است.

سینمای فرهادی نام خاص این پروسه گسست و جدایی تاریخی است که از سال ۱۳۷۶ شروع می‌شود، ادامه پیدا می‌کند، دچار لختی و رخوت می‌شود و سپس به وقفه و سکته می‌رسد اما بالقوگی آن جامعه را از درون دچار گسست و جدایی می‌کند. این کتاب می‌کوشد تصویری از حرکت بطئی این گسست و جدایی در سینمای فرهادی باشد و این کار را با نقشه برداری از موقعیت دقیق آن در هر فیلم این فیلمساز و تحولی که خود این حرکت در ماهیت مطالبه ایجاد می کند، انجام داده است.

نویسنده در این کتاب از فیلم رقص در غبار شروع کرده و سپس به شهر زیبا و چهارشنبه سوری می رسد. این روند با درباره الی و جدایی نادر از سیمین ادامه پیدا می‌کند و در نهایت به فیلم گذشته می رسد.

«رقص در غبار: عشق یعنی رقصیدن روی خرده شیشه»، «شهر زیبا: رئالیسم نارس؛ تقابل فیلیا و اروس»، «چهارشنبه سوری: بیماری اتوس»، «درباره الی…: تئاتر قضاوت»، «جدایی نادر از سیمین: خانواده مقدس» و «گذشته: منتظر پارالاکس» عناوین بخش های مختلف این کتاب هستند.