جارستان- طبق آمار گمرک در ۴ ماه منتهی به تیر سال ۹۵،بیش از ۲۴ تن  سنگ پا صادر شده است.


گفتنی است که این تعداد به ارزش دلاری ۹,۳۴۵و ارزش ریالی ۲۸۴,۷۶۱,۷۸۱ برای کشور ارز آوری داشته است.

لازم به ذکر است که افغانستان ، آذربایجان و امارات  از دیگر کشورهای مقصد صادرات این محصول هستند.

 

ماه کشورطرف معامله وزن(ک.گ) ارزش ریالی ارزش دلاری
۲ آذربایجان ۳,۶۸۶ ۲۲,۳۹۰,۵۶۲ ۷۳۸
۲ افغانستان ۲۰۰ ۲,۴۲۴,۷۲۰ ۸۰
۲ هلند ۳۰ ۳۶۳,۷۰۸ ۱۲
۳ آذربایجان ۲۳۳ ۳,۵۶۱,۳۶۳ ۱۱۷
۳ افغانستان ۱۰۰ ۷,۶۲۱,۵۰۰ ۲۵۰
۳ امارات متحده عربی ۲۰,۳۷۰ ۲۴۸,۳۹۹,۹۲۸ ۸,۱۴۸

باشگاه خبرنگاران جوان