جارستان-مردی که به دلیل آزار و خوردن یک مار توسط ماموران حفاظت محیط زیست دستگیر شده بود به شلاق و همکاری در حفاظت از محیط زیست محکوم شد.


اصغر خودکار تصریح کرد: به دلیل تعلیقی بودن حکم شلاق، این محکومیت اخیر بدان معناست که این فرد متخلف باید در زمینه های مختلف در امر حفاظت و بهسازی محیط زیست مانند جمع آوری گونه های مهاجم از تالاب ها و همچنین جلوگیری از شکار و صید با ماموران حفاظت محیط زیست در طول مدت تعلیق حکم شلاق همکاری کند.

باصغر خودکار رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رشت با اشاره به اینکه این مرد در شعبه ١٠۵ دادگاه کیفری ۲ رشت به ۷۴ضربه شلاق محکوم  شد گفت: این متهم علاوه بر این حکم تعلیقی مراقبتی، به همکاری با ماموران یگان حفاظت محیط زیست نیز محکوم شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان