جارستان-عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه حداکثر نیم میلیون تن تا خودکفایی برنج فاصله داریم، گفت: ما می توانیم با برنامه ریزی تولید میزان تولید برنج را افزایش دهیم.

دکتر محمدصادق حسنی درباره وضعیت تولید برنج در کشور، اظهار کرد: کشت های پرمحصول برنج باید جایگزین کشت های کیفی شود بنابراین در این راستا می توانیم به سادگی در زمینه تولید برنج به خودکفایی برسیم.

وی افزود: زمانی که کشت های پرمحصول جایگزین محصولات کیفی در تولید برنج می شود باید در این راستا دولت متضمن شود که محصول را از کشاورز خریداری  کند تا انگیزه تولید برنج توسط کشاورز افزایش یابد.

حسنی گفت:ما می توانیم در یک هکتار با کشت های پرمحصول برنج سه برابر میزان تولید برنج را افزایش دهیم و از همین رو با یک برنامه ریزی تولیدی در یکسال در تولید برنج می توانیم به خودکفایی برسیم.

این نماینده مردم رشت در مجلس دهم گفت: اختلاف نرخ خرید برنج از کشاورز تا فروش در بازار در حدود ۵ هزار تومان است و این در حالی است که با این اوصاف  مسلم است که کشاورز متضرر می شود این امر ظلم به کشاورز است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، یادآورشد: دولت باید برنج را  از کشاورز با نرخی خریداری کند که علاوه بر ایجاد سود منطقی هزینه تولید کشاورز را نیز پاسخ دهد و این در حالی است که حداکثر ما نیم میلیون تن تنها تا خودکفایی برنج فاصله داریم و از همین رو ما می توانیم با برنامه ریزی تولیدی به سادگی این میزان را تولید را افزایش دهیم تا بتوانیم برای همیشه واردات برنج را در این عرصه متوقف کنیم.

ایسنا