جارستان-این پارک ۵ هزار و ۲۰۰ متر مربع وسعت و ۲۵۰ متر طول دارد و در کنار رودخانه ی زرجوب و در انتهای خیابان ۱۶۴ بلوار گیلان واقع است. برای احداث این فاز ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال هزینه شده است.

شهردار رشت در مراسم افتتاح فاز دوم پارک گیلان گفت: این پارک در مجموع ۴ فاز دارد که فازهای سوم و چهارم آن یکی در سه ماه آینده و دیگری در مدت ۶ ماه ساخته خواهد شد.

محمد علی ثابت قدم همچنین از احداث ۱۸ پارک در مناطق مختلف شهر رشت در یکسال گذشته خبرداد و افزود: برای رسیدن به شرایط مطلوب حداقل باید ۲۰ پارک دیگر در رشت ساخته شود.

فاطمه شیرزاد از اعضای شورای اسلامی شهر رشت نیز گفت: از آنجا که برخی محلات رشت دو پارک و برخی دیگر هیچ پارکی ندارند، ضروری ست تا احداث بیست پارک جدید در برنامه ریزی شهرداری قرار گیرد.

رسولی دیگر عضو شورای شهر رشت نیز به تبیین سیاستهای شورا درزمینه ی توسعه ی فضای شهری و ارتقاء سرانه ی فضای سبز در مرکز استان پرداخت و تصریح کرد: این هدف مهم با روحیه ی همدلی و تعامل منطقی شهروندان و مجموعه ی مدیران شهری میسر است.

باشگاه خبرنگاران جوان