جارستان- میرقاسم علی، یکی از رهبران “جماعت اسلامی” بنگلادش، بزرگترین گروه اسلام‌گرای این کشور، اعدام شد.

به گزارش بی بی سی، دولت بنگلادش اعلام کرده که میرقاسم علی، به خاطر ارتکاب “جنایات جنگی” در جریان جنگ استقلال بنگلادش از پاکستان در سال ۱۹۷۱ اعدام شده است.

وی که از حامیان مالی اصلی گروه جماعت اسلامی بود، دو سال پیش به اعدام محکوم شد و حکم او، نهایتا شامگاه روز شنبه ۳ سپتامبر (۱۳ شهریور) به اجرا درآمد.

از زمانی که شیخ حسینه، نخست وزیر بنگلادش، دادگاه رسیدگی به جرایم جنگی مربوط به زمان جنگ استقلال را تشکیل داده است، این پنجمین رهبر جماعت اسلامی است که اعدام می شود.

در اردیبهشت ماه گذشته، مطیع الرحمن نظامی، رهبر جماعت اسلامی نیز، به خاطر ارتکاب “جنایات جنگی” در جریان جنگ ۱۹۷۱ اعدام شد.

طرفداران جماعت اسلامی و بعضی گروه های حامی حقوق بشر می گویند که اعدام رهبران این گروه انگیزه سیاسی دارد.