جارستان-به زودی قابلیت پیدا کردن جای پارک به اپلیکیشن اپل مپس ،اضافه خواهد شد که این قابلیت در ۷۵ کشور دنیا قابل استفاده خواهد بود.


سه سال از معرفی سیستم نقشه‌یابی اپل با نام Apple Maps می‌گذرد و به نظر می‌رسد این سیستم بالاخره توانسته به سلطه Google Maps در iOS خاتمه دهد. 

حالا به زودی هم به اپلیکیشن اپل مپس ، قابلیت پیدا کردن جای پارک اضافه خواهد شد که این قابلیت در ۷۵ کشور دنیا قابل استفاده خواهد بود.
خبرنگاران جوان