جارستان-۲ کیلوگرم حشیش در آستانه اشرفیه کشف و ضبط شد.


سرهنگ منوچهر محبوبی ابراهیمی افزود : ۲ مرد ۲۸ و ۳۰ ساله و یک زن ۲۵ ساله که مواد مخدر را به طرز ماهرانه ای در کمد های این خانه جاسازی کرده بودند دستگیر شدند.

وی گفت : متهمان به مقامات قضایی معرفی شده اند.

باشگاه خبرنگاران جوان

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان آستانه اشرفیه گفت: این مقدار مواد مخدر در بازرسی از یک خانه استیجاری در این شهر کشف و ضبط شد.