جارستان- محمدرضا پوررجبی با برگزاری انتخابات هیأت رئیسه به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر سنگر انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری فارس از سنگر، جلسه انتخابات هیأت رئیسه شورای اسلامی این شهر ظهر امروز با حضور اعضای شورا برگزار شد.

در جلسه مذکور، محمدرضا پوررجبی با چهار رأی به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر سنگر انتخاب شد.

در جلسه انتخاب هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر سنگر، سیف‌الله سهرابی با کسب چهار رأی نایب رئیس شد و حسین زاهدی با کسب پنج رأی به عنوان خزانه‌دار معرفی شده است.

جعفر پورطالمی با کسب چهار رأی سخنگو و حسن محمدی با چهار رأی به عنوان منشی شورای اسلامی شهر سنگر انتخاب شدند.

از ابتدای فعالیت دوره چهارم شورای اسلامی شهر سنگر ترکیب اعضای این شورا تغییر نکرده است.